За нас

Този бюлетин се списва от колектив от медицински сестри от различни градове и болници в страната, съвместно с работници от други сектори солидарни с борбата за подобряване на условията на труд и радикална реформа в здравеопазването